Breaking News
Home / กศจ.อุบลราชธานี / รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ ภาค ก และภาค ข และมีสิทธิสอบ ภาค ค ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564

รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ ภาค ก และภาค ข และมีสิทธิสอบ ภาค ค ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ ภาค ก และภาค ข และมีสิทธิสอบ ภาค ค
ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ ภาค ก และภาค ข
และมีสิทธิสอบ ภาค ค ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564
ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565

โดยรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.ประกาศ กศจ. (รายละเอียดรับการประเมินภาค ค)

2.รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ฯ จำแนกตามกลุ่มวิชาเอก ดังนี้

3.รายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนการประเมิน ภาค ค

About Co-Admin

Check Also

สถิติการให้บริการงานด้านบริหารงานบุคคลและงานคุรุสภา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี เดือนกันยายน 2566

สถิติการให้บริก …

ใส่ความเห็น