Breaking News
Home / ITA / ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

 

 

การจัดการเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2567

ลำดับที่วัน/เดือน/ปี ที่ร้องเรียนรับเรื่องร้องเรียนอยู่ระหว่างพิจารณาดำเนินการเสร็จสิ้น
ไม่มีเรื่องร้องเรียนไม่มีเรื่องร้องเรียนไม่มีเรื่องร้องเรียนไม่มีเรื่องร้องเรียนไม่มีเรื่องร้องเรียน
-----

 

 

 

 

About Admin Legal

Check Also

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัด EIT เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มารับบริการหรือมาติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานศึกษาธิ …

ใส่ความเห็น