Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเกียรติบัตร การเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ของสำนักงานศึกษาธิการ และหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัด ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเกียรติบัตร  ผู้เข้ารับ …

Read More »

แจ้งรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม “โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสำนักงานศึกษาธิการและหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัด ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบที่ 2

แจ้งรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม รอบที่ 2  “ …

Read More »

แจ้งรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม “โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสำนักงานศึกษาธิการและหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัด ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบที่ 1

แจ้งรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม รอบที่ 1  ว …

Read More »