Breaking News
Home / กศจ.อุบลราชธานี / การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ประกาศการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

โดยเสนอชื่อหรือสมัครเข้ารับการสรรหา
ระหว่างวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ – วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565  เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มอำนวยการ

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารดังต่อไปนี้

 

About Co-Admin

Check Also

คู่มือการดำเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ดาวน์โหลดคู่มือ …

ใส่ความเห็น