Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

ประจำปีงบประมาณ 2567

ประจำงวดที่ 1

ประจำงวดที่ 2

ประจำงวดที่ 3

ประจำงวดที่ 4

ประจำงวดที่ 5

ประจำงวดที่ 6

ประจำงวดที่ 7

ประจำงวดที่ 8

ประจำงวดที่ 9

ประจำงวดที่ 10

ประจำงวดที่ 11

ประจำงวดที่ 12

 

ประจำปีงบประมาณ 2566
ประจำงวดที่ 1
ประจำงวดที่ 2
ประจำงวดที่ 3
ประจำงวดที่ 4
ประจำงวดที่ 5
ประจำงวดที่ 6
ประจำงวดที่ 7
ประจำงวดที่ 8
ประจำงวดที่ 9
ประจำงวดที่ 10
ประจำงวดที่ 11
ประจำงวดที่ 12

รายงานการเงินประจำปี 66

ประจำปีงบประมาณ 2565
ประจำงวดที่ 1
ประจำงวดที่ 2
ประจำงวดที่ 3
ประจำงวดที่ 4
ประจำงวดที่ 5
ประจำงวดที่ 6
ประจำงวดที่ 7
ประจำงวดที่ 8
ประจำงวดที่ 9
ประจำงวดที่ 10
ประจำงวดที่ 11
ประจำงวดที่ 12

รายงานการเงินประจำปี 65

ประจำปีงบประมาณ 2564
ประจำงวดที่ 1
ประจำงวดที่ 2
ประจำงวดที่ 3
ประจำงวดที่ 4
ประจำงวดที่ 5
ประจำงวดที่ 6
ประจำงวดที่ 7
ประจำงวดที่ 8
ประจำงวดที่ 9
ประจำงวดที่ 10
ประจำงวดที่ 11
ประจำงวดที่ 12

ประจำปีงบประมาณ 2563
ประจำงวดที่ 1
ประจำงวดที่ 2
ประจำงวดที่ 3
ประจำงวดที่ 4
ประจำงวดที่ 5
ประจำงวดที่ 6
ประจำงวดที่ 7
ประจำงวดที่ 8
ประจำงวดที่ 9
ประจำงวดที่ 10
ประจำงวดที่ 11
ประจำงวดที่ 12

About Co-Admin

Check Also

การพัฒนา “หลักสูตรครูไทยยุคใหม่ เข้าใจการเงิน” ผ่านระบบออนไลน์

การพัฒนา “หลักส …

ใส่ความเห็น