Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 

About Co-Admin

Check Also

ความสำเร็จของบุคลากร

ความสำเร็จของบุ …

ใส่ความเห็น