Breaking News
Home / นโยบายและแผน / รายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ประจำปีงบประมาณ 2565 จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ประจำปีงบประมาณ 2565 จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน
ประจำปีงบประมาณ 2565 จังหวัดอุบลราชธานี

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ
พัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ประจำปีงบประมาณ 2565 จังหวัดอุบลราชธานี ขึ้น เพื่อรายงานความก้าวหน้า
ผลการดำเนินงานตามแผน รวมถึงข้อเสนอแนะ เพื่อในการวางแผนการดำเนินงานพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ชายแดนต่อไป

เอกสาร (E-Books)

เอกสารสำหรับดาวน์โหลด

About Co-Admin

Check Also

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานผลการดำเน …

ใส่ความเห็น