Breaking News
Home / บริหารงานบุคคล / การอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสำนักงานศึกษาธิการและหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัด ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสำนักงานศึกษาธิการและหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัด ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันศุกร์ ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 08.30 น.  นายเสรี ตุ้มอ่อน ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิด การอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการและหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัด ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 นายสุพงษ์ โอวาท รองศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี วิทยากรบรรยายการเบิกจ่ายเงินอาหารกลางวัน โดย นางมานิดา บุตรโท ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 และวิทยากรบรรยายการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดย นายพิตตินันท์ เพชรปภาวัตต์ หัวหน้าพนักงานไต่สวนประจำสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมอบรมฯ จำนวน 1,499 คน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting และ Facebook Live)

About กลุ่มบริหารงานบุคคล

Check Also

แจ้งรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม “โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสำนักงานศึกษาธิการและหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัด ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบที่ 2

แจ้งรายชื่อผู้ส …

ใส่ความเห็น