Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ขอเชิญชวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่สนใจ สมัครเข้ารับการอบรม หลักสูตร “การบริหารพัสดุ” (โครงการต่อเนื่อง ครั้งที่ 2)

ขอเชิญชวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่สนใจ สมัครเข้ารับการอบรม หลักสูตร “การบริหารพัสดุ” (โครงการต่อเนื่อง ครั้งที่ 2)

            ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี จะดำเนินโครงการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ของสำนักงานศึกษาธิการและหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัด ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (โครงการต่อเนื่อง) หลักสูตร “การบริหารพัสดุ”  ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างและข้อตรวจพบของ สตง. ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งจะจัดอบรม ในวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2567 เวลา 08.00 – 16.30 น. โดยจัดอบรมผ่านระบบ Online (Zoom,Facebook Live) ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี   

           สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ขอเชิญชวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรมฯ สามารถคลิกที่ลิงค์ด้านล่างค่ะ

ลิงค์สำหรับลงทะเบียน คลิกเพื่อลงทะเบียน

เข้า LINE OpenChat คลิกเพื่อติดต่อสอบถาม

หรือสแกนผ่าน QR Code ด้านล่างนี้

 

 

 

 

 

 

About กลุ่มบริหารงานบุคคล

Check Also

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

การประเมินความเ …

ใส่ความเห็น