Breaking News
Home / นโยบายและแผน / แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

 

About Co-Admin

Check Also

ประกาศสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศสรรหากรรม …

ใส่ความเห็น