Breaking News
Home / นโยบายและแผน / แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

 

About Co-Admin

Check Also

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567ใส่ความเห็น