Breaking News
Home / กศจ.อุบลราชธานี / การรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

การรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

การรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

โดยรายงานตัว ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565  ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี
(รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเรียกบรรจุ)

สำหรับหนังสือเรียกบรรจุจะส่งไปรษณีย์ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565

รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร ดังนี้

    1. ตัวอย่างหนังสือเรียกบรรจุ
    2. รายละเอียดตำแหน่งว่าง
    3. สรุปการเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้
    4. ใบรายงานตัวเข้ารับการบรรจุ
    5. บันทึกขอสละสิทธิ์

About Co-Admin

Check Also

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเกียรติบัตร การเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ของสำนักงานศึกษาธิการ และหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัด ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศรายชื่อผู …

ใส่ความเห็น