Breaking News
Home / ข่าวและภาพกิจกรรม / การประชุมกลุ่มบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 1/2567

การประชุมกลุ่มบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 1/2567

การประชุมกลุ่มบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 1/2567 วันอังคาร ที่ 9 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับ การใช้งานระบบสำนักงานดิจิทัล (MOE Digital Office : MOE DO) โดยมี นางจิราพร วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มบริหาร งานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุม

About Admin Legal

Check Also

การพัฒนา “หลักสูตรครูไทยยุคใหม่ เข้าใจการเงิน”

การพัฒนา “หลักส …

ใส่ความเห็น