Breaking News
Home / ITA / การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ประจำสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ประจำสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

About Admin Legal

Check Also

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเกียรติบัตร การเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ของสำนักงานศึกษาธิการ และหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัด ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศรายชื่อผู …

ใส่ความเห็น