Breaking News
Home / นโยบายและแผน (page 3)

นโยบายและแผน

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนัก …

Read More »