Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / การพัฒนา “หลักสูตรครูไทยยุคใหม่ เข้าใจการเงิน” ผ่านระบบออนไลน์

การพัฒนา “หลักสูตรครูไทยยุคใหม่ เข้าใจการเงิน” ผ่านระบบออนไลน์

การพัฒนา “หลักสูตรครูไทยยุคใหม่ เข้าใจการเงินผ่านระบบ KHURU Online

สำหรับกลุ่มข้าราชการครูและบุคลากร ศธ. อายุราชการ 6 – 25 ปี

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ขอเชิญชวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มอายุราชการ 6 – 25 ปี สมัครเข้ารับการพัฒนาหลักสูตร ครูไทยยุคใหม่ เข้าใจการเงิน ผ่านระบบ  KHURU Online ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

แผนการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

1. ประกาศรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
2. ตรวจสอบรายชื่อและนำเข้าระบบ KHURU Onine ทุกวันที่ 15 และวันที่ 30 ของทุกเดือน
3. ประกาศรายชื่อทุกวันที่ 15 และวันที่ 30 ของทุกเดือน
ผ่านเว็บไซต์ NIDTEP www.nidtep.go.th
และกลุ่ม Facebook “ครูไทยยุคใหม่ เข้าใจการเงิน 2023”
๔. การเข้ารับการพัฒนา เมื่อท่านกรอกใบสมัครแล้ว สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามประกาศ
โดยกรอก Username และ Password ที่ได้รับ เพื่อเข้าสู่ระบบ KHURU Online ของหลักสูตรต่อไป

ขั้นตอนการสมัครเข้ารับการพัฒนา 

About Co-Admin

Check Also

สถิติการให้บริการด้านบริหารงานบุคคลและงานคุรุสภา ประจำเดือนเมษายน 2567

ใส่ความเห็น