Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / การพัฒนา “หลักสูตรครูรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง” ผ่านระบบออนไลน์

การพัฒนา “หลักสูตรครูรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง” ผ่านระบบออนไลน์

การพัฒนา “หลักสูตรครูรุ่นใหม่  หัวใจพอเพียงผ่านระบบ KHURU Online

สำหรับกลุ่มข้าราชการครูและบุคลากร ศธ. อายุราชการ 1 – 5 ปี

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ขอเชิญชวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มอายุราชการ 1 – 5 ปี สมัครเข้ารับการพัฒนาหลักสูตร ครูรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง ผ่านระบบ  KHURU Online ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

แผนการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

1. ประกาศรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
2. ตรวจสอบรายชื่อและนำเข้าระบบ KHURU Onine ทุกวันที่ 15 และวันที่ 30 ของทุกเดือน
3. ประกาศรายชื่อทุกวันที่ 15 และวันที่ 30 ของทุกเดือน
ผ่านเว็บไซต์ NIDTEP www.nidtep.go.th หรือ https://www.nidtep.go.th/khuruonline
และกลุ่ม Facebook “NIDTEP-Financial Sustainability Project 2021”
๔. การเข้ารับการพัฒนา เมื่อท่านกรอกใบสมัครแล้ว สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามประกาศ
โดยกรอก Username และ Password ที่ได้รับ เพื่อเข้าสู่ระบบ KHURU Online ของหลักสูตรต่อไป

ขั้นตอนการสมัครเข้ารับการพัฒนา

About Co-Admin

Check Also

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

การประเมินความเ …

ใส่ความเห็น