Breaking News
Home / กศจ.อุบลราชธานี / รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 รอบที่ 2)

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 รอบที่ 2)

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

(นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 รอบที่ 2)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรรจุและแต่งตั้ง
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
(นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 รอบที่ 2)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ประกาศ กศจ. (รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานตัว)

2. รายชื่อนักศึกษาทุนโครงการฯ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก แยกรายสังกัด ดังนี้

3. รายละเอียดตำแหน่งว่าง

About Co-Admin

Check Also

สถิติการให้บริการด้านบริหารงานบุคคลและงานคุรุสภา ประจำเดือนเมษายน 2567

ใส่ความเห็น