Breaking News
Home / ตรวจสอบภายใน / แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ปรับแผน ครั้งที่ 2) หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ปรับแผน ครั้งที่ 2) หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ปรับแผน ครั้งที่ 2)
หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธาน

About PR.

Check Also

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนการตรวจสอบปร …

ใส่ความเห็น