Breaking News
Home / ตรวจสอบภายใน / แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ปรับแผน ครั้งที่ 2) หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ปรับแผน ครั้งที่ 2) หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ปรับแผน ครั้งที่ 2)
หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธาน

About PR.

Check Also

กฏบัตรการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2567

กฏบัตรการตรวจสอ …

ใส่ความเห็น