Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / เชิญร่วมประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564

เชิญร่วมประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564

การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ขอเชิญชวนหน่วยงานร่วมส่งหนังสือเข้าประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564
ซึ่งต้องเป็นหนังสือที่พิมพ์โฆษณาเป็นเล่มบริบูรณ์ครั้งแรกใน พ.ศ. 2563
โดยส่งเข้าประกวดได้ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563

รายละเอียดปรากฏทางเว็บไซต์  สำนักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (obec.go.th)

About Co-Admin

Check Also

การพัฒนา “หลักสูตรครูรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง”

การพัฒนา “หลักส …

ใส่ความเห็น