Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / เชิญชวนร่วมประกวดคำขวัญจังหวัดอุบลราชธานี

เชิญชวนร่วมประกวดคำขวัญจังหวัดอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด เชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวดคำขวัญ
จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อปรับปรุงคำขวัญให้มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง และบริบท
ของจังหวัดอุบลราชธานี และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการเสนอคำขวัญ

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

About administrator

Check Also

ขอเชิญชวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่สนใจ สมัครเข้ารับการอบรม หลักสูตร “การบริหารพัสดุ” (โครงการต่อเนื่อง ครั้งที่ 2)

    & …

ใส่ความเห็น