Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศการประกวดราคาเช่าอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง ( รถตู้ )

ประกาศการประกวดราคาเช่าอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง ( รถตู้ )

ประกาศการประกวดราคาเช่าอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง ( รถตู้ )

  1. ประกาศการประกดราคา
  2. ขอบเขตของงาน TOR
  3. แบบ บก.06

About PR.

Check Also

การพัฒนา “หลักสูตรครูรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง”

การพัฒนา “หลักส …

ใส่ความเห็น