Breaking News
Home / กฎหมายที่เกี่ยวข้อง / ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม

About PR.

Check Also

สถิติการให้บริการด้านบริหารงานบุคคลและงานคุรุสภา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

สถิติการให้บริก …

ใส่ความเห็น