Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 จังหวัดอุบลราชธานี

กิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 จังหวัดอุบลราชธานี

กิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 จังหวัดอุบลราชธานี

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมรำลึกถึงพระคุณครูและร่วมกิจกรรม
งานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 จังหวัดอุบลราชธานี โดยผ่านทางระบบออนไลน์

โดยคลิกเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่นี่

About Co-Admin

Check Also

การพัฒนา “หลักสูตรครูไทยยุคใหม่ เข้าใจการเงิน” ผ่านระบบออนไลน์

การพัฒนา “หลักส …

ใส่ความเห็น