Breaking News
Home / พัฒนาการศึกษา / การออกตรวจติดตามลงพื้นที่ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่นฯ

การออกตรวจติดตามลงพื้นที่ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่นฯ

นางปัทมา บุญอนันต์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา พร้อมคณะกรรมการ ออกตรวจติดตามลงพื้นที่ดำเนินการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่น ภายใต้โครงการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษา ของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่นในรูปแบบที่เหมาะสม  ในวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ณ พื้นที่อำเภอพิบูลมังสาหาร

About administrator

Check Also

วันเด็กแห่งชาติ ปี 2565

วันเด็กแห่งชาติ …

ใส่ความเห็น